For å finne sør, er det flere triks man kan bruke. Det beste er selvsagt kompasset, men har man ikke det tilgjengelig eller det er ødelagt, kan man for eksempel se på en maurtue. Siden solen står opp i øst, og går ned i vest, vil den alltid skinne fra sørlig retning. Maurene tar hensyn til dette når de bygger tuer. Se bildet, sørpilen (den svarte) peker i den retningen maurtuen ligger vendt mot.

Som du kan se på dette bildet, vender maurtuen helt tydelig mot sør.

Finner du ingen maurtue, finnes det andre tegn som også skyldes solretningen. Man kan se på trærne, de kan være frodigere og ha flere grener på sørsiden. I vinterhalvåret vil snøen tine fortest på sørvendte hellinger.
Det finnes også arter som liker seg best i skyggen: På fjellet finner man ofte mest reinmose på nordsiden av større stener. Lav trives også best på nordsiden av stammen på trærne.
Tilbake til toppen