O - f a g s p a t r u l j e n . n o

...for alle som syns o-fag var det beste faget på skolen!

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Saltvann

 

Havet består som kjent av saltvann som inneholder omtrent 3% salt, der nesten alt er natriumklorid, det vil si vanlig bordsalt. Men det er også litt salter av magnesium, kalium og jern, foruten oppløste gasser som oksygen og nitrogen. Ettersom disse har forskjellig oppløselighet i vann og luft, vil gassene i vann bestå av 30% oksygen og 70% nitrogen og omkring 1% av såkalte edelgasser.

Alt levende må ha oksygen, og de organismer som lever i havet tar oksygen direkte fra vannet på samme måte som vi tar det fra luften. Det skjer ved at saltvann suges inn i kroppen der oksygenet går over i gjeller eller andre organer, før det fordeles rundt i kroppen.

Prosessen skjer ganske langsomt sammenlignet med det den gjør for oss på landjorden, hvor vi raskt kan puste inn mer luft i lungene, hvis vi skal anstrenge oss for eksempel. De som lever i havet beveger seg derfor også ganske langsomt, med unntak av enkelte fisker som over korte strekninger kan svømme hurtig for å komme vekk fra en mulig fiende.

En fordel ved å leve i vann er at det aldri blir tørke, og derfor er det ingen organismer som trenger spesielle tilpasninger for å hindre uttørking, slik vi ser det hos nesten alt som lever på tørt land.

Temperaturen i havet er også nokså jevn. I tropene svinger den stort sett fra 25°C til 30°C, mens den langs kysten vår kan variere fra 20°C til omkring 0°C. Det betyr at alle levende organismer i havet er vekselvarme og ikke trenger å bruke energi på å holde en fast kroppstemperatur, slik som for eksempel pattedyr og fugler. Alle kjemiske reaksjoner skjer raskere når det er varmt enn når det er kaldt, noe som betyr at all vekst og utvikling selv i havet skjer mye fortere om sommeren enn om vinteren. Ingen organismer i havet trenger derfor å gå i hi, ”gjemme seg”, eller dra bort om vinteren, slik som på landjorden, hvor urtene visner, insektene går i dvale og de fleste fuglene drar sin vei til varmere strøk.

 

Søk

Avstemming

Hvem er den beste TV-villmarkingen?
 

Lik oss på Facebook:

Facebook Fanbox 1.5.x.0