O - f a g s p a t r u l j e n . n o

...for alle som syns o-fag var det beste faget på skolen!

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hovedsiden Geografi Diverse Podsol - grav deg 1 000 år tilbake!

Podsol - grav deg 1 000 år tilbake!

 

Podsol er kalk- og næringsfattig jord som man finner hyppigst i våre barskoger og fattige bjørkeskoger med mye nedbør og lite fordampning. Ikke engang meitemark trives her! Dette resulterer i en jordprofil som har en karakteristisk inndelig i forskjellige lag. Som oftes består det øverste laget av ingen eller veldig lite omdannet dødt organisk materiale fra plante- og dyrerester. Dette laget kalles for strølaget og på grunn av at først og fremst består av barnåler og lyng er laget veldig surt (pH på under ca. 5,5). Surheten holder meitemarken borte og laget vil derfor ligge som et lokk oppå mineraljorda. Nedbrytingen vil skje ved hjelp av sopp og nedbryterdyr, som midd, spretthale, tusenbein og mange andre!  


Råhumuslaget er mørkt og er skarpt inndelt, det er dette laget vanlige folk ville kalle for "jord". Studerer du råhumuslaget på nært hold (gjerne med lupe) kan man tydelig se sopptrådene som gjennomvever råhumusen. Råhumusen består av planterester som er så sterkt nedbrytt at de ikke er til å gjenkjenne. Videre nedover vil regnet ta med seg ulike metallioner og danne bleikjord.  

Bleikjord er et lysegrått lag som er like fattig på næringsstoffer som en grandiosaspisende student! Laget består for det meste av mineralet kvarts, jern, aluminium og litt silisium. På grunn av all kvartsen får laget en en askegrå farge og kalles derfor av mange for askejord. Bleikjordlaget vil variere etter årets nedbørsmengde og kan være fra 1 - 20 cm tykt! Nederst utfelles mineralionene og danner utfellingslaget.  

Utfellingslaget eller rustjord som er den folkelige betegnelsen, har derfor er rustbrun farge. Og jo mere jern som utfelles desto rødere blir dette laget. Utviklingen av en solid podsolprofil tar hundre til tusen år, her har du muligheten å reise tilbake i tid!
 

Søk

Avstemming

Hvem er den beste TV-villmarkingen?
 

Lik oss på Facebook:

Facebook Fanbox 1.5.x.0