O - f a g s p a t r u l j e n . n o

...for alle som syns o-fag var det beste faget på skolen!

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hovedsiden Om O-fagspatruljen

Historien bak O-fagspatruljen

Det hele begynte tilbake i 2006. Fire lærerstudenter med ett mål i livet - å bli realfagslærere - møttes på Naturfag årsstudium ved Universitetet i Stavanger (UiS). Verden ble aldri den samme...

De fire er bedre kjent som Bjørn Frafjord (Bear), Espen Mills (Millsen), Bjarte Bjørgen Olsen (Bjadda) og Svein Arve Klungland (han Far). Det gikk ikke lang tid før de hadde funnet tonen! I naturfagmiljøet på UiS ble de kjent som en uatskillelig gjeng - og gikk under navnet Firerbanden. Naturfagklassen var på mange turer og ekskursjoner, og firerbanden var alltid midtpunktet - en lystig og hyggelig bande!

På bildet over ser man hele Firerbanden samlet. Dette er det første gruppebildet av alle fire, og er tatt bare uker ut i studiet på en studietur til Gullingen i Suldal. Firerbanden delte egen hytte, som fort ble ett senter for både faglige og sosiale hendelser. Kanskje mest sosiale... Det var i denne hytten i sene nattetimer de første spede tankene om en større patrulje, O-fagspatruljen, ble født.

Gjennom hele studieåret var Firerbanden ett midtpunkt. På bildet over får vi ett innblikk i en naturfagsfest som de arrangerte tidlig i studiet. Her ble det servert naturfagspunsj, med tørris for god kjøling og stilig røykeffekt, og selvfølgelig holdt naturfagsquiz.

Det gikk ikke lang tid før de hyggelige mimrestundene fra O-fagstimene på barneskolen presset fram ett ønske om å gjøre noe mer aktivt med saken. O-fagspatruljen var en realitet! Firerbanden var helt siden starten midtpunktet og den drivende kraft, men medstudentene likte idéen, og var villig med! Særlig da det ble bestillt inn t-skjorter med logo til hele klassen, samt kjøpt klassesett av naturfags-forstørrelsesglass fikk man inntrykk av at noe stort var på gang!

På bildet over ser vi f.v. Espen, Andreas Kalvig Andersson, Bjørn og Bjarte på en ekskursjon til Madlandsheiene i -07. Det spesielle med denne turen er at det er den første O-fagspatruljen arrangerte etter at studieåret var slutt. Man skjønner her at det var ett brennende ønske om at patruljen skulle bestå - og vokse - også etter at naturfagsstudentene fra dette året hadde gått hver til sitt. Andreas gikk ikke i denne klassen, og var dermed en av de første "utenfra" som ble aktiv i patruljen.

Fra studieslutt på naturfagslinjen sommeren -07 og fram til høsten -08 var det en stillstand i O-fagspatruljen. Enkelte turer ble arrangert*, men ellers var det lite utvikling. Det samlende punktet i denne tiden var en Facebook-gruppe med liten, men stabil aktivitet. Høsten -08 skjedde derimot noe som har gått inn i historien: Espen og Bjarte startet på friluftslivstudie ved Høgskulen i Volda. Dette var ett deltidsstudie, som de tok samtidig med Idrett grunnfag ved hhv. UiS og Høgskolen i Oslo. På samlingene ble O-fagpatruljen diskutert, og forgudet av andre medlemmer på studiet. Noe måtte skje. Det ble her bestemt at fastere rammer måtte til, og kort tid etter første samling holdt Espen og Bjarte (fra nå av selvutnevnte generaler) det første patruljemøtet. O-fagspatruljen ble registrert som frivillig organisasjon i Brønnøysundgeristeret, nettside lansert, og resten er historie.

På bildet over ser vi f.v. Rune Braadland og Torstein Årseth som er med general Mills på patruljetur i Sauda- og Etnefjella. Rune og Torstein er to medlemmer som har kommet med de siste årene, og er svært interesserte i patruljeturer. Denne turen ble faktisk til en artikkel i lokalavisen Grannar. Les den under "Patruljen i media".

Viktig melding:

Alle kan melde seg inn i O-fagspatruljen. Det er gratis, gir noen få medlemsfordeler og ingen medlemsulemper.

Meld deg inn her!


Flere bilder fra patruljens første år:


* En patruljetur er ikke nødvendigvis noe stort og imponerende. Er du med i patruljen, og reiser på tur der du nyter naturen... ja, da er du på patruljetur.

 

Søk

Avstemming

Hvem er den beste TV-villmarkingen?
 

Lik oss på Facebook:

Facebook Fanbox 1.5.x.0