O - f a g s p a t r u l j e n . n o

...for alle som syns o-fag var det beste faget på skolen!

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hovedsiden

Livet i fjæra

 

O-fagspatruljen presenterer her en hel seksjon med fakta og bilder fra livet i fjæra. Øverst på hver side vil du alltid kunne komme tilbake her for oversikt over alle sidene. Sidene er under utvikling...

Fakta om fjæra

Planter

Dyr

Dyr (forts.)

Fjæra som levested

Saltvann

Tidevann

Golfstrømmen

Plankton

Fakta om alger

Grønnalger

-Måsegrønske
-Havsalat
-Vanlig tarmgrønske
-Vanlig grønndusk
-Pollpryd

Brunalger
-Martaum
-Grisetang
-Blæretang
-Sagtang
-Spiraltang
-Sauetang
-Stortare
-Fingertare
-Sukkertare
-Butare

Rødalger
-Fjæreblod
-Krasing
-Fagerving

Fakta om dyr i fjæra

Nesledyr

Maneter
- Glassmanet
- Brennmanet

Makker
- Fjæremark

Pigghuder
- Sjøstjerner
- Svartstjerne
- Lite korstroll
- Vanlig sjøstjerne
- Rød solstjerne
- Hårstjerne
- Sjøpinnsvin
- Rød kråkebolle

Bløtdyr
- Muslinger
- Blåskjell
- O-skjell
- Stort kamskjell
- Hjerteskjell
- Stort knivskjell
- Europeisk østers

Snegler
- Vanlig strandsnegl
- Liten strandsnegl
- Butt strandsnegl
- Purpursnegl
- Albuesnegl

Leddyr
- Fjærerur
- Tangloppe
- Strandreke
- Blomsterreke
- Hummer
- Vanlig eremittkreps

Krabber
- Strandkrabbe
- Taskekrabbe
- Kongekrabbe

 

Søk

Avstemming

Hvem er den beste TV-villmarkingen?
 

Lik oss på Facebook:

Facebook Fanbox 1.5.x.0