O - f a g s p a t r u l j e n . n o

...for alle som syns o-fag var det beste faget på skolen!

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hovedsiden

Drømmen om hvite falker

En sjelden gang kan en se streiffugler langs Norges kyst på høstparten. Lyse, nærmeste hvite jaktfalker som har forvillet seg fra Grønland og Island. I middelalderen ble det utrustet store ekspedisjoner på kontinentet for å hente jaktfalker fra Norge. Disse falkene var forbeholdt konger og adel. De norske grå falkene var et prektig statussymbol, men de lyse falkene fra Island og Grønland ble enda høyere verdsatt. En uoppnåelig drøm for mennesker av lavere byrd som måtte nøye seg med mer ”simple arter”. De små falkene som f. eks. lerkefalk og dvergfalk var nærmest å betrakte som armbånd for kvinnelig adel, dvergfalken var for øvrig keiserinne Katarina den store av Russland sin yndlingsfugl. De store nordlige jaktfalkene var det straffbart å besitte dersom det ikke fløt blått blod i årene. Faktisk var det dødsstraff å for vanlige mennesker å eie en grå eller hvit jaktfalk i enkelte land.

Utrolig men sant

I Norge har utrolig nok en hvit jaktfalk hann dannet par med en grå falkehunn i Finnmark. I 2002 ble denne hvite falken observert for første gang. Den har blitt pappa til flere falkekull. Men alle ungene blir grå, da gener for pigmenter(for grå farge) alltid vil dominere over gener som koder for mangel på pigmenter(hvit farge). Lokaliteten blir naturlig nok bevoktet og hemmeligholdt for å unngå uønsket besøk. Denne falkehannen har mørke tverrbånd rygg og stjert som bryter det ellers helhvite inntrykket. Sannsynligvis har den forvillet seg fra nordlige Grønland som er nærmeste kjente hekkeområde for hvite falker. Også helt øst i Sibir finnes hvite jaktfalker. Beklageligvis rapporteres det nå at flere og flere falkepar i  dette området blir røvet. Kapitalismens inntog i tidligere Sovjetunionen har vist seg å være en katastrofe for truede arter i dette landet. Har man penger nok, kan man hente seg et hvilket som helst trofe, det enten være seg en sibirsk tiger eller en hvit jaktfalk. I tillegg til denne ene lokaliteten, har man også observert ekstremt lyse jaktfalker ved to andre lokaliteter i Nord-Norge det siste tiåret. Kanskje er det her snakk om falker som er mer like jaktfalkene fra Island.

Island

Er man ikke villige til å utruste ekspedisjoner til Nord-Grønland og Sibir, er Island et rimeligere alternativ. Er man heldig, kan man se disse lyse falkene jage langs fuglerike områder. Skal man imidlertid oppsøke reirområder, må man ha tillatelse fra miljøvernmyndighetene på Island, foruten å registrere seg på nærmeste politistasjon. Falkene på Island blir godt påpasset!

Utrolig nok har lille Island en like stor bestand av jaktfalker som Norge. Faktisk er den islandske jaktfalken en vel så fin falk som de hvite falkene fra Grønland og Sibir. Spesielt hannfuglen, med lysegrå rygg i kontrast til nærmest hvitt hode og underside, er litt av et syn. Opp gjennom historien, er det nok mange en adelsmann som har fått blanke øyn, når de har fått sett en islandsjaktfalk for aller første gang.

Statussymbol og dyreplageri

De lyse falkene var faktisk oldtidens ferrarier for overklassen, og et yndet ”leketøy” for utskjemte pappagutter. Og det kan nok hende at mang en ungt pike skulte missunnelig bort på disse skapningene, som fanget all oppmerksomhet til sin utkårede. I dag har vi tilsvarende tilstander i den arabiske verdenen. Og en hvit jaktfalk bundet fast til en påle under en brennheit ørkensol, er et grusomt dyreplageri. En større kontrast til falkenes opprinnelige livsmiljø skal en lete lenge etter. Statistikk fra middelalderens falkefangst, understreker dette barbariet. En stor prosentandel av de innfangete falkene, som det kanskje kunne være opp mot hundretalls i en enkel skipslast, døde med en gang de kom i et varmere klima. Nye, ukjente bakteriekulturer fikk fritt spillerom i forsvarsløse falkekropper. Dyr i arktiske miljøer, er lite utsatt fra ulike bakteriearter pga. få bakteriarter trives i det kalde klimaet, dermed blir arktiske arter ofte fort alvorlige syke i nye livsmiljøer.

Samme rase

Det har vært forsket mye på jaktfalkens ulike fargevarianter. Jaktfalkens fargespekter spenner fra nærmest helhvite falker fra Grønland og Sibir, til halvlyse fra Island, til gråe fugler som de fra bla. Skandinavia, og til slutt til nærmeste svarte fugler fra Labradorhalvøya. Tidligere har man ment at det har vært ulike raser, mens man i dag hevder at jaktfalken er polymorf, det vil si at den kun opptrer i ulike fargevarianter. Med andre ord er det ikke tilstrekkelig forskjeller genetisk mellom de ulike fargevarianter til at de kan betraktes som ulike raser.

Behov for nytt blod

Det blir avlet opp hvite falker i falkonermiljø flere plasser på vår klode. Dermed skulle en forhåpentligvis være selvforsynt med disse prektige falkene. Fra falkonerhold blir det derfor også hevdet at de ville falkene får være i fred. Men tydeligvis er det behov for nytt friskt blod, noe som den omfattende reirplyndringen i Sibir vitner om.

 

Søk

Avstemming

Hvem er den beste TV-villmarkingen?
 

Lik oss på Facebook:

Facebook Fanbox 1.5.x.0